Διάφορες σιδηροκατασκευές

Περιγραφή

Η εταιρία μας είναι πολύπλευρη και εναλλακτική στις κατασκευές της και έχει μεγάλη εξειδίκευση σε μεταλλικές δημιουργίες τόσο συγκολλητές όσο και συναρμολογούμενες. Μπορούμε να παρέχουμε οτιδήποτε ζητηθεί  από τον εκάστοτε πελάτη από το πρώτο λεπτό έως και την τελική παράδοση. Παραδίδουμε κατασκευές μελετημένες στατικά από τους ειδικευμένους μηχανικούς μας και από τον έμπειρο προσωπικό μας. Οι μηχανικοί μας μπορούν να επιβλέψουν το έργο σε συνεργασία με τον δικό σας κατασκευαστή για να σας δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση σε ασφάλεια και πρακτικότητα.