Δίρρυχτες τέντες με βραχίονες

Περιγραφή

Δίρρυχτες  τέντες με βραχίονες χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πετύχουμε κάλυψη υπαίθριου χώρου με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση. Χρησιμοποιείται το σύστημα τέντας masif διατηρώντας έτσι την πιστοποίηση για την μέγιστη αντοχή του συστήματος σε αέρα και όλα τα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΛΟΤ ΕΝ13561 / ΕΝ1932.