ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η εταιρία δραστηριοποιείται απο το 1974 στον κλάδο της τέντας και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης ,και στο Λάκκωμα  συνολικού εμβαδου 5000 τετραγωνικών μέτρων. Διατηρούμε οργανωμένο ραφείο για υφάσματα 400 τετραγωνικών , οργανωμένη αποθήκη αλουμινίου 1200 τετραγωνικων , μηχανουργείο και τομέα κατασκευών σιδήρου 400 μέτρων και 1500 χώρο μονταρίσματος των συστημάτων αλουμινίου. Παράλληλα λειτουργεί κάθετο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής 1000 μέτρων για τις ανάγκες τις εταιρίας.

Παράγουμε

 

Επιλέξτε τη Ελληνική ποιότητα

Όλα τα προϊόντα μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης από ομάδες οι οποίες είναι εκπαιδευμένες σε τεχνολογίες αιχμής. Για να διασφαλίσουμε την ποιότητα, την απόδοση και τη μακροζωία τους, πραγματοποιούμε τακτικές δοκιμές και ελέγχους ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες.

Προστατεύουμε το περιβάλλον

Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης και να βεβαιωθούμε ότι είναι πιο ασφαλείς, πιο άνετες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και της γαλήνης των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτά. Λαμβάνουμε υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των λύσεών μας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Είμαστε υπέρ των οικολογικά σχεδιασμένων προϊόντων. Κάθε μέρα, η βασική μέριμνα όλων των ομάδων μας είναι η φροντίδα για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο περιβάλλον παγκοσμίως. Είμαστε υπέρ των υπεύθυνων πρακτικών.